• آخرین قسمت منتشر شده :12 قسمت آخرین فصل منتشر شده :فصل1
  • زبان :ژاپنی محصول :ژاپن
  • کیفیت :540p کارگردان :Yuki Nakashima, Masaya Iseda
  • Fa
  • En
 ( Yuina Kuroshima ) یک دانش‌آموز دبیرستانی ۱۶ ساله است. حوزه‌ای که او در آن استعداددارد این است که می‌تواند سریع بدود. یک روز، Yui Hayakawa در طول زمان سفر می‌کند و خود را در دوره Sengoku می‌بیند.  او در  رقابت برای محافظت از ارباب جوان، ، در میداننبرد حاضر می‌شود.