آخرین سریال های بروز شده

آرشیو سریال ها
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
KBS2
فصل 4
آپدیت تا قسمت 145
Battle Trip
jTBC
فصل 1
آپدیت تا قسمت 332
Knowing Bros
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 14
Tomorrow
KBS1
اول
آپدیت تا قسمت 14
Its Beautiful Now
tvN
اول
آپدیت تا قسمت 12
Our Blues
ViuTV
اول
آپدیت تا قسمت 12
Again My Life
jTBC - Netfli
اول
آپدیت تا قسمت 12
My Liberation Notes
tvN
اول
آپدیت تا قسمت 08
Sh**ting Stars
MBC, ViuTV
اول
آپدیت تا قسمت 08
From Now, Showtime
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
SBS
دوازدهم
آپدیت تا قسمت 603
Running Man
SBS
اول
آپدیت تا قسمت 220
Master in the House
KBS1
اول
آپدیت تا قسمت 14
Its Beautiful Now
tvN
اول
آپدیت تا قسمت 12
Our Blues
jTBC - Netfli
اول
آپدیت تا قسمت 12
My Liberation Notes
MBC, ViuTV
اول
آپدیت تا قسمت 08
From Now, Showtime
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 102
Love Twist
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 29
The Secret House
KBS1
اول
آپدیت تا قسمت 26
Bravo, My Life
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 06
Bloody Heart
SBS
اول
آپدیت تا قسمت 04
Woori The Virgin
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 102
Love Twist
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 29
The Secret House
KBS1
اول
آپدیت تا قسمت 26
Bravo, My Life
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 06
Bloody Heart
SBS
اول
آپدیت تا قسمت 04
Woori The Virgin
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 102
Love Twist
jTBC - Netfli
اول
پایان یافته
Thirty-Nine
MBN
اول
پایان یافته
Sponsor
tvN
اول
آپدیت تا قسمت 14
Kill Heel
jTBC - Netfli
اول
آپدیت تا قسمت 14
Green Mothers Club
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 29
The Secret House
KBS1
اول
آپدیت تا قسمت 26
Bravo, My Life
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 10
Love All Play
tvN
اول
آپدیت تا قسمت 07
The Killers Shopping List
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 102
Love Twist
jTBC - Netfli
اول
پایان یافته
Thirty-Nine
MBN
اول
پایان یافته
Sponsor
tvN
اول
آپدیت تا قسمت 14
Kill Heel
jTBC - Netfli
اول
آپدیت تا قسمت 14
Green Mothers Club
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 29
The Secret House
KBS1
اول
آپدیت تا قسمت 26
Bravo, My Life
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 10
Love All Play
tvN
اول
آپدیت تا قسمت 07
The Killers Shopping List
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
MBC
فصل 1
آپدیت تا قسمت 273
King of Mask Singer
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 102
Love Twist
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 14
Tomorrow
ViuTV
اول
آپدیت تا قسمت 12
Again My Life
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 29
The Secret House
KBS1
اول
آپدیت تا قسمت 26
Bravo, My Life
tvN
اول
آپدیت تا قسمت 08
Sh**ting Stars
 • آخرین قسمت منتشر شده :قسمت 34 آخرین فصل منتشر شده :یک فصل - 36 قسمت
 • زبان :ماندرین محصول :چین
 • کیفیت :1080p-720p-480p کارگردان :مشخص نشده !
 • Fa
 • En
شی جیان بعداز اینکه دوست دخترش به طور غیرمنتظره ای در اتاقی بدون آب غرق شد، شرکتی به نام "برادر جهانی" را تاسیس کرد که متخصص در رویدادهای مرموز بود تا به حقیقت مرگ او پی برد.....
After his girlfriend drowned unexpectedly in a room without water, Shi Jian set up a company called "Universal Brother", specializing in mysterious events, in order to find out the truth behind her death. He accidentally picked up a magical key that can go anywhere. There are many other objects like this, such as cream that can change shape, finger to manipulate objects, pendant to control water, etc. Shi Jian realizes that his girlfriend's death is related to these fantastic objects. As the incident deepens, the true origin of the objects and the conspiracy behind them surfaces...
 • آخرین قسمت منتشر شده :36 قسمت کامل آخرین فصل منتشر شده :فصل1-36 قسمت
 • زبان :ماندرین+زیرنویس فارسی اختصاصی آسیا مووی 36 قسمت کامل محصول :چین 2012
 • کیفیت :720p-480p کارگردان : Lee Kwok Lap, Wong Chun Man
 • Fa
 • En
دو نسل از نوادگان، Yuwen Tuo و چن چو چو، و طرح‌های آن‌ها برای بازیابی دودمان ژو و چن، با یافتن چندین سلاح قوی و مرموز، در نظر گرفته شده‌اند. این سلاح‌ها همچنین به بستن دری که شیاطین از آن برای ورود و ویرانی در دنیای فانی استفاده می‌کنند، کمک می‌کنند....
This centers around two descendants, Yuwen Tuo and Chen Jing Chou, and their plans to recover the Northern Zhou and Chen Dynasties, their respective heritages, by finding several mystical powerful weapons. These weapons also help in closing up the doorway that demons use to enter and wreak havoc in the mortal world. An unlikely friendship forms, yet they are fated to be enemies. Chen Jing Chou's adventures lead him to befriend a lot of different people, such as Yu Xiao Xue and Tuoba Yu'er, while Yuwen Tuo meets Dugu Ning Ke, a supposedly spoiled princess with a mysterious heritage. Their adventures are filled with misunderstandings and emotional entanglements. In the end, will they sacrifice their personal loves for the greater good, and seal up the rift in time?
 • آخرین قسمت منتشر شده :28 قسمت کامل آخرین فصل منتشر شده :فصل اول-28 قسمت
 • زبان :ماندرین+زیرنویس فارسی اختصاصی آسیا مووی 28 قسمت کامل محصول :چین 2020
 • کیفیت :1080p-720p-480p کارگردان :مشخص نشده !
 • Fa
 • En
چین چی، معاون گوان در اثر یک حمله که به پرونده تفنگ معروف شده دچار فراموشی شده است و تنها شاهد این پرونده است که میتواند در حل کردن آن کمک کند....
Qin Chi, the deputy of the Xi Guan, the only survivor of the "gun case", continued to fight against amnesia after the heavy blow, and solved the story of the "gun case" while cracking the suspect. The role of Qin Chi, a thoughtful, not only has to solve the "mystery" behind the complicated cases with the police colleagues, but he also has more emphasis on the puzzles to be solved, the tough color and suspense.
 • آخرین قسمت منتشر شده :08 قسمت کامل آخرین فصل منتشر شده :فصل اول- 08 قسمت
 • زبان :ژاپنی+زیرنویس فارسی اختصاصی آسیا مووی 08 قسمت کامل محصول :ژاپن 2022
 • کیفیت :1080P-720P-480P کارگردان :مشخص نشده !
 • Fa
 • En
یاشیرو برای به دست آوردن اعتماد به نفس برای اعتراف به دوست داشتن خود، به مدت 100 روز متوالی از یک معبد منزوی بازدید می کند. این باعث می شود که او توجه خدای ثبت شده و خدمتکار چیهواهوا او، اوکون را جلب کند که یاشیرو را در صدمین روز دنبال می کنند تا ببینند چگونه اعتراف به نتیجه می رسد. با این حال، آنها از دیدن اعتراف او به یک پسر، دوست دیرینه یاشیرو، کنتا، شگفت زده می شوند، اما کنتا او را رد کرد. یاشیرو اگرچه دلشکسته است، سعی می کند با کنتا شوخی کند، اما به طور تصادفی با برخورد یک کامیون با او کشته می شود.
To gain the confidence to confess to his crush, Yashiro visits a secluded shrine for 100 days straight. This earns him the attention of the enshrined deity and his chihuahua attendant Ukon who follow Yashiro on the 100th day to see how the confession turns out. However, they are surprised to see him confess to a guy, Yashiro's longtime friend Kenta, only for Kenta to turn him down. Although heartbroken, Yashiro tries to joke around with Kenta, but he accidentally gets killed when a truck runs into him.
 • آخرین قسمت منتشر شده :18 قسمت کامل آخرین فصل منتشر شده :فصل اول- 18 قسمت
 • زبان :ماندرین+زیرنویس فارسی اختصاصی آسیا مووی قسمت 18 محصول :چین 2022
 • کیفیت :720P-480P کارگردان :مشخص نشده !
 • Fa
 • En
این فیلم عمدتاً داستان مرد شیائو را روایت می کند که به دلیل سوء تفاهم با همسرش گو چن از خانه فرار کرد، اما متأسفانه ربوده شد و به دلیل ضربه سنگین حافظه خود را از دست داد. تحت علاقه مداوم گو چن، عشق دوباره شعله ور شد، اما رقیب لینگ مو چینگ قدم به قدم فشار آورد.
It mainly tells the story of An Xiao Man who ran away from home due to a misunderstanding with her husband Gu Chen, but was unfortunately kidnapped and lost her memory because of the heavy blow. Under Gu Chen's constant doting, the love was rekindled, but the rival Ling Mu Qing pressed step by step.
 • آخرین قسمت منتشر شده :06 قسمت کامل آخرین فصل منتشر شده :فصل اول- 06 قسمت
 • زبان :کره ای+زیرنویس فارسی 06 قسمت کامل محصول :کره جنوبی 2022
 • کیفیت :1080p-720p-540p-720p x265-540p-360p کارگردان :مشخص نشده !
 • Fa
 • En
یون آه یی، دانش آموز دبیرستانی، با کار پاره وقت، هزینه مالی خود و خواهر کوچکترش را تامین می کند. او نمی داند پدر و مادرش کجا هستند. بدهکاران پدرش را از خانه بیرون کردند و سپس مادرش نیز فرار کرد. اما حتی با وجود شرایط بد مالی، یون آه یی موفق می شود از نظر تحصیلی نزدیک به بالای مدرسه خود باشد. یون آه یی می خواهد هر چه زودتر بالغ شود، تا شغلی پایدار داشته باشد.
High school student Yoon Ah Yi finances herself and her younger sister by working part-time jobs. She doesn't know where her parents are. Debt collectors drove her father away from home—and then her mother fled too. But even with her poor financial circumstances, Yoon Ah Yi manages to rank near the top of her school academically. Yoon Ah Yi wants to become an adult as soon as possible, to have a stable job.
 • آخرین قسمت منتشر شده :12 قسمت کامل آخرین فصل منتشر شده :فصل اول- 12 قسمت
 • زبان :ماندرین+زیرنویس فارسی اختصاصی آسیا مووی 12 قسمت کامل محصول :چین 2021
 • کیفیت :1080p-720p-480p کارگردان :مشخص نشده !
 • Fa
 • En
ماجرای دو همکلاسی که در اثر کمک به یک سالمند سر راه هم قرار می گیرند و برای کمک به مخارج خانواده پنهانی کار وتلاش می کنندو دوستی با ارزشی بین شون شکل می گیره و درکنار انهاچهار دانشجویی دیگر که همه کار می کنن و گرفتار حل مشکلات نوجوانی هستن ....
In the autumn of 2019, on the first day of the new semester, Linghuzhong, a poor student who transferred from Guangzhou to Ningbo, was helping an old lady to cross the road on the way to school, when he met a classmate who had never met Mi Xiaolong and got his help. Both of them were late but became connected. They are both sports students of the school's track and field team, and they are both studying in the second-year art and sports class of Longhu Boys' High School. In order to reduce the burden on the family, Linghuzhong often sneaks out to work, and Mi Xiaolong's family has a favorable family condition, so he often helps Linghuzhong in secret. While the friendship between the two is rapidly warming, they have also undergone various tests from themselves and the outside world. In the art and sports class, a special group composed of art students and sports students, Linghuzhong and Mi Xiaolong studied with their classmates, trained with their teammates, shed countless sweat and gained precious friendship. Surrounding them are four other sports students in the same class, Yi Yuankai, Tian Xin, Han Lu and Yunmeng, as well as close art students Baogang, Wang Wenfeng, Zhou Yuke and Zhao Beinan. Everyone is at this young age, in the troubles of adolescence, but stumble and grow together.
 • آخرین قسمت منتشر شده :20 قسمت کامل آخرین فصل منتشر شده :فصل اول- 20 قسمت
 • زبان :ماندرین+زیرنویس فارسی اختصاصی آسیا مووی 20 قسمت کامل محصول :چین 2022
 • کیفیت :720P-480P کارگردان :مشخص نشده !
 • Fa
 • En
N\A
N\A
11 از 1376 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1,376
به کانال ما در تلگرام بپیوندیدکانال ما
+