• آخرین قسمت منتشر شده :28 قسمت کامل آخرین فصل منتشر شده :یک فصل - 28 قسمت
  • زبان :ماندرین محصول :چین 2022
  • کیفیت :1080p-720p-480p کارگردان :مشخص نشده !
  • Fa
  • En
این داستان الهام بخش تنها دختر یک گروه مد است که نیروهای مختلف را برای نجات شرکت هدایت می کند... وقتی پدرش بیمار شد، مجبور شد از طرف پدرش شرکت را مدیریت کند. در این زمان، نه تنها شرکت با یک بحران داخلی مواجه بود، بلکه یک گروه دیگری که در صنعت مد بود، حریصانه به او چشم دوخته است تا او را مقصر سرقت ادبی بداند.....
It tells the inspirational story of the only daughter of a fashion group who navigates different forces in order to save the company. When her father fell ill, Nie Siyu (Nie Shi), the only daughter of Xingmu Group, had to manage the company on her father's behalf. At this time, not only was the company facing an internal crisis but Chengqun Group which is a powerhouse in the fashion industry is greedily eyeing Xingmu to the extent that they've colluded with Nie Siyu's mentor to let her take the blame for plagiarism.